§Zespół

Adwokat Marek Bednarczyk
Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Lublinie, dalsze doświadczenie zawodowe zdobywał w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, założyciel i wspólnik Kancelarii Adwokackiej Bednarczyk Sokołowski s.c. z siedzibą w Warszawie, specjalizuje się w prawie spadkowym, zobowiązań i prawie nieruchomości.

Adwokat Przemysław Sokołowski
Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Lublinie, dalsze doświadczenie zawodowe zdobywał w Sądzie Rejonowym w Legionowie, założyciel i wspólnik Kancelarii Adwokackiej Bednarczyk Sokołowski s.c. z siedzibą w Warszawie, specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie karnym.

Adwokat Paweł Sabat
Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, dalsze doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, Sądzie Rejonowym w Nisku, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, założyciel i wspólnik Kancelarii Adwokackiej Dec Sabat s.c. z siedzibą w Tarnobrzegu, specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz prawie pracy.

Adwokat Katarzyna Słapczyńska
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła specjalistyczne szkolenia zdobywając uprawnienia mediatora. Pełniła funkcję Wiceprezesa ds. Działalności Naukowej Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Bednarczyk Sokołowski s.c., specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego i karnego.

Opisz problem
my przedstawimy rozwiązanie

  • Temat pytania
  • Dane kontaktowe
  • Dodaj załącznik
  • Treść
© Copyright 2010 - 2024 Wirtualna Kancelaria
Niniejszy serwis jest częścią serwisu internetowego Kancelarii Adwokackiej Bednarczyk Sokołowski s.c. www.bskancelaria.pl
made by Esencja Studio